Informacje ogólne

Poniższe informacje dotyczą wszystkich zawodów rozgrywanych w cyklu Grand Prix Obedience

Ranga zawodów

Zawody są otwarte dla wszystkich psów, których przewodnicy są członkami ZKwP lub odpowiedniej zagranicznej organizacji kynologicznej stowarzyszonej z FCI.

Niezbędne wyposażenie

Pamiętajcie, by na zawody zabrać książeczkę zdrowa z aktualnym szczepieniem przeciw wściekliźnie oraz potwierdzenie opłacenia składki ZKwP za rok 2018! Tę drugą możecie wysłać wcześniej e-mailowo na adres grandprixobedience.pl@gmail.com (wystarczy wysłać raz na cały cykl), jednakże pamiętajcie, że bez tych dokumentów nie wystartujecie!

Rozgrywane klasy

Rozgrywane klasy: 0, 1, 2, 3, według regulaminów FCI. Podział i kolejność klas: w sobotę odbędą się klasy 2 i 3, zaś w niedzielę startują klasy 0 i 1. Kolejność klas każdego dnia: od najniższej. Możliwa zmiana kolejności klas w danym dniu ze względu na suki w cieczce. Suki w cieczce startują na końcu danego dnia.

Miejsce zawodów

Dokładne miejsca rozgrywania zawodów zostaną podane bliżej terminu danej imprezy.

Harmonogram

Dokładny harmonogram każdej imprezy zostanie zamieszczony przed każdą imprezą. Zawodnicy proszeni są o przybycie minimum 30 min przed swoim startem. Harmonogram ma jedynie charakter orientacyjny, możliwe są przesunięcia na + lub -. Prosimy o terminowe pojawianie się gdyż nie będzie możliwości na nikogo zaczekać. Nie przewidujemy odpraw przed startami, ale oczywiście służymy pomocą przed startem z wytłumaczeniem ćwiczeń.

Przyjmowanie zgłoszeń

Zgłoszenia przyjmujemy tylko przez formularz zgłoszeniowy podlinkowany na tej stronie, przy informacjach o danym wydarzeniu. Warunkiem umieszczenia na liście startowej jest podanie wszystkich danych w formularzu oraz uiszczenie opłaty startowej.

Wycofanie zgłoszenia

Wycofanie zgłoszenia możliwe jest tylko w porozumieniu z organizatorem danej imprezy.

Nagrody

Na każdej imprezie nagradzane będą 3 pierwsze miejsca w każdej klasie. Dodatkowo, podczas zawodów finałowych, nagrodzeni zostaną zwycięzcy całego cyklu (sposób liczenia punktów - poniżej).

Regulamin

1. Uczestnicy

 1. W wydarzeniu mogą brać udział osoby pełnoletnie i niepełnoletnie, te ostatnie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów.
 2. W wydarzeniu mogą brać udział jedynie członkowie Związku Kynologicznego w Polsce, pod warunkiem opłacenia składki na rok 2018 (do wglądu dla organizatora).
 3. W przypadku zawodników zagranicznych, zawodnik musi być członkiem krajowej organizacji kynologicznej stowarzyszonej z FCI.
 4. W wydarzeniu mogą brać udział psy wszystkich ras oraz psy nierasowe.
 5. Pies musi być zaszczepiony przeciwko wściekliźnie – ważne potwierdzenie powinien mieć ze sobą przewodnik (do wglądu dla organizatora).
 6. Przewodnik jest zobowiązany do trzymania psa na smyczy lub pod kontrolą w bezpośrednim otoczeniu, tak żeby pies nie przeszkadzał ani nie wchodził w przestrzeń osobistą innych psów.
 7. Psy agresywne lub chore, z widocznymi urazami i kontuzjami nie będą wpuszczone na ring ani na teren zawodów.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia psa, będącego poza kontrolą i stwarzającego zagrożenie dla innych uczestników zawodów, z uczestnictwa w imprezie.
 9. W wypadku brutalnego postępowania wobec psa na ringu lub poza nim, organizator oraz sedzia w porozumieniu mogą podjąć decyzję o usunięciu zawodnika z zawodów.
 10. Za wszelkie szkody wyrządzone przez psa odpowiada przewodnik.

2. Zasady oceniania

 1. Zawody są rozgrywane według Regulaminu Obedience (dostępny na stronie www.zkwp-szkolenia.pl).
 2. W sprawach spornych, wykładnią ich rozwiązywania jest przede wszystkim regulamin, następnie sędzia, ostatecznie – organizator.

3. Zasady punktacji Grand Prix i przyznawanie nagród

 1. Maksimum punktów możliwych do zdobycia w całym cyklu to 220 punktów.
  • lokata 1 – 25 punktów
  • lokata 2 – 20 punktów
  • lokata 3 – 15 punktów
  • lokata 4 – 10 punktów
  • lokata 5 – 9 punktów
  • lokata 6 – 8 punktów
  • lokata 7 – 7 punktów
  • lokata 8 – 6 punktów
  • lokata 9 – 5 punktów
  • lokata 10 – 4 punktów
  • lokata 11 – 2 punkty
  • ocena doskonała – 10 punktów
  • nagroda sędziego – 10 punktów
  • dodatkowe nagrody do 10 punktów
 2. W ciągu dwóch dni zawodów sędzia wybierze swoją ulubioną parę, co warte jest 10 punktów. Nagrody dodatkowe, poza wyżej wymienioną, są warte 5 punktów, maksymalnie 10 punktów (niezależnie od ich liczby – jeśli zawodnik otrzyma np. 4 nagrody dodatkowe, może dostać jedynie 10 punktów).
 3. W trakcie ostatnich zawodów w klasach 1-3 zostanie wyłoniony Zwycięzca Grand Prix Polski 2018 oraz Maksymalny Zwycięzca Grand Prix Polski 2018, którym zostanie zawodnik z najwyższą punktacją zbiorczą. Nie przyznaje się tytułu Zwycięzcy Grand Prix Polski 2018 w klasie 0.
 4. W wypadku zmiany klasy w trakcie trwania cyklu Grand Prix zawodnik składa deklarację, która klasa jest klasą docelową, tzn. w której klasie mają być rozliczane punkty. Na przykład, jeśli para zawodnicza przechodzi z klasy 0 do 1 i ma być klasyfikowana w klasie 1, punkty zdobyte w klasie 0 mnoży się przez przelicznik 0.8 Jeśli para zawodnicza przechodzi z klasy 1 do 2 i ma być klasyfikowana w klasie 1, punkty zdobyte w klasie 2 nie zostają zmodyfikowane. Deklaracja klasy jest konieczna tylko wtedy, jeśli ilość startów w dwóch różnych klasach jest równa lub wynosi 3:1 lub 2:1 dla relacji klasa niższa:klasa wyższa.
 5. Nie jest konieczne branie udziału we wszystkich zawodach cyklu.

Epilog

Wszystkie przypadki nie mieszczące się w powyższym regulaminie będą rozpatrywane indywidualnie. W razie pytań i/lub kontrowersji prosimy o ich zgłaszanie na mail grandprixobedience.pl@gmail.com